انواع گره هایی که جیب من بلده !

گره هدفون

 باز اینا قابل وا شدنه !! جیبه من یه گره هایی میزنه که باید قید اون هندزفری بزنی !! :دی