تنها چیزی که از انفجار هیروشیما باقی ماند!

تنها چیزی که از هیروشیما پس از انفجار اتمی باقی ماند ساختمان تالار ترویج صنعتی استانی این شهر بود که انفجار، بالای گنبد این بنا رخ داد و به خاطر قرار گرفتن در کانون مرکزی انفجار، کاملاً ویران نشد.
یادمان صلح هیروشیما مشهور به گنبد بمب اتمی، نام بنایی مخروبه و یادمانی از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی است. گنبد گنباکو در فاصله نزدیکی از محل انفجار بمب اتمی در شهر هیروشیمای ژاپن قرار داشت اما به صورت کامل تخریب نشد.

بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا در ساعت ۸:۱۵ صبح روز ۶ اوت ۱۹۴۵ میلادی به وقت محلی در شهر هیروشیما انجام گرفت.
دو سوم ساختمان های هیروشیما از جمله کارخانه های فولادسازی و صنعتی چون میتسوبیشی در اثر این بمباران نابود شدند. تنها چیزی که از شهر باقی ماند ساختمان تالار ترویج صنعتی استانی هیروشیما بود که انفجار، بالای گنبد این بنا رخ می دهد و به خاطر قرار گرفتن در کانون مرکزی انفجار، کاملاً ویران نشد.
این بنا امروز بعنوان پارک یادمان صلح، بخشی کوچک از فاجعه انفجار بمب اتمی در هیروشیما را به یادگار نگه داشته است.