خرم وسلطان سلیمان درمراسم بهترین فیلم ترکیه

khoram-8

مراسم اهدای جوایز بهترین فیلم ترکیه خرم و سلطان

“قرن باشکوه”، “قدرت شغل ‘و’ دهه هشتاد” فیلم ها و سریال هایی بودند که طی این مراسم جوایزی را از آن خود کردند.

img19342871