دانلود نوحه ترکی زینب سس وئر ای بابا

zeynab

دانلود مداحی آذری زینب سس ور آی بابا

زیبنبه سس ور آی بابا تازه نفس ور آی بابا       غریب بابا غریب بابا روح و روانیم آی بابا روح و روانیم آی بابا

راحت جانیم آی بابا غریب بابا غریب بابا من زینبم دل خستیم   من زینبم دل خستیم قلبیم داریخیب آی بابا قلبیم داریخیب آی بابا

مظلوم بابا مظلوم بابا مظلوم بابا مظلوم بابا        سن سیز سینمی داغلارام ، سن سیز سینمی داغلارام

باشه قرانی باغلارام شیون چکیپ من آغلارام شیون چکیپ من آغلارام  مظلوم اولن بابام اولن بابام علی غریب اولن بابام علی

زیبنبی تک گویان بابا زیبنبی تک گویان بابا باش یارالی اولن بابا    مظلوم بابا مظلوم بابا مظلوم بابا مظلوم بابا

لینک دانلود 

مطالب پیشنهادی:

دانلود مداحی حاج محمد باقر منصوری

دانلود نوحه ترکی آذربایجانی آچ گوزین یاتما ابوالفضل (ع) با مداحی تقی بهادری

دانلود نوحه ترکی ظهر عاشورا

نوحه های بسیار زیبا و دلنشین ترکی آذربایجان