دفترچه راهنمای کنکور سراسری ۹۰ منتشر شد

دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۹۰ امروز از طریق سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۹۰ امروز از طریق سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.به گزارش مهر، در این دفترچه شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دوره نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دوره های مجازی و بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و مراکز تربیت معلم (ویژه فرهنگیان) کنکور سراسری ۹۰ درج شده است.

داوطلبان باید برای دریافت این دفترچه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.