رعد و برق بر فراز برج خلیفه در دبی

عکس رعد و برق بر فراز برج خلیفه در دبی