روزی که کنترلم رو از دست دادم

ینکه آدم هر لحظه کنترلشو تو دست داشته باشه خیلی اهمیت داره

وقتی کنترلتو از دست بدی، چنان دچار سردرگمی می شه که خدا میدونه

و انگار دیگه هیچ کار دیگه ای ازت بر نمیاد،

تو این شرایط ممکنه کاری بکنی که دیگه قابل جبران نباشه،

یه خاطره از یه دختر پسر ایرانی براتون میگم شاید کمک خوبی برای هممون باشه تا به مشکل اونا دچار نشیم

موضوع: روزی که کنترلم رو از دست دادم

.

.

.


.

.

.