تصویر شاسی بلند جدید ایران خودرو

پژو  ۲۰۸ که احتمالا خودرو جدید ایران خودرو از سری اتومبیلهای شاسی بلند خواهد بود، سه سال پیش در بازارهای اوروپا عرضه شد.