عملکرد سال ۲۰۱۰ فیس‌بوک به روایت آمار و ارقام

دریافت بیتکوین رایگان هر نیم ساعت یکبار با سایت تائید شده ساتوشی هیرو

شبکه اجتماعی فیس بوک، داده‌هایی کلیدی در مورد چگونگی استفاده مردم از این سایت در سال ۲۰۱۰ارائه داده است.زوکربرگ(zuckerberg)سایت فیس‌بوک را با مشارکت داستین موسکوویتز((DustinMoskovitz.کریس هاگز((Chris Hughes و ادواردو ساورین(Eduardo Saverin ) از محل خوابگاه دانشجویان در دانشگاه هاروارد تاسیس کردند.

وضعیت‌های مربوط به روابط در سال ۲۰۱۰:

۴۳۸۶۹۸۰۰ نفر، وضعیت پروفایل خود را به حالت مجرد تغییر دادند.

۳،۰۲۵،۷۹۱ نفر، وضعیت پروفایل خود را به حالت “نامشخص است”  تغییر دادند.

۲۸،۴۶۰،۵۱۶ نفر وضعیتشان را به یک رابطه تغییر دادند.

۵،۹۷۴،۵۷۴ نفر وضعیت کاربری خود را به حالت نامزد داشتن، تغییر دادند.

۳۶،۷۷۴،۸۰۱ نفر نیز به حالت ازدواج تغییر دادند.

۲۰دقیقه حضور در فیس بوک میتواند چگونه باشد:

لینکهای اشتراکی :۱،۰۰۰،۰۰۰هر ۲۰دقیقه

عکسهای ضمیمه: ۱،۳۲۳،۰۰۰

دعوتها ی ارسال شده به مناسبت رویدادها:۱،۴۸۴،۰۰۰

وال پستها:۱،۵۸۷،۰۰۰

به روز رسانی‌های وضعیت کاربری:۱،۸۵۱،۰۰۰

دوست یابی های پذیرفته شده:۱،۹۷۲،۰۰۰

عکسهای ارسالی:۲،۷۱۶،۰۰۰

ضمائم:۱۰،۲۰۸،۰۰۰

ارسال نظرات:۴،۶۳۲،۰۰۰

علائق:۷،۶۵۷،۰۰۰

افراد مشهور با بیشترین محبوبیت:

لیدی گاگا(Lady gaga)

۲۴،۷۱۲،۱۶۹نفر دوستدار

امینم(Eminem)

۲۳،۷۲۹،۷۰۰نفردوستدار

مگان فوکس(Megan Fox)

۱۹،۵۷۵،۰۸۰نفر دوستدار

وین دیزل(Vin Diesel)

۱۹،۴۲۵،۳۲۵نفر دوستدار

ریحانا(Rihanna)

۱۸،۹۰۳،۸۴۴نفر دوستدار

باراک اوباما

۱۷،۲۲۹،۸۸۵نفر دوستدار

منبع: telegraph