عکس / ایستگاه صلواتی به سبک اروپایی!

istgah salavati

منبع : اروم نیوز +

گرد آوری : مجله تفریحی بیر فان www.BirFun.com