عکس سحر قریشی با ماشین لوکس

سحر قریشی گویا در شمال کشور به سر می برد، عکس زیر را که به شکلک های کریسمسی مزین شده را منتشر کرده است.