نکاتی جالب و حیرت‌انگیز درباره حروف A.B.C.D

دریافت بیتکوین رایگان هر نیم ساعت یکبار با سایت تائید شده ساتوشی هیرو

نکاتی جالب و حیرت‌انگیز درباره حروف A.B.C.D

A.B.C.D دنیای خاص خودش را دارد.

آیا می‌دانید که …

حروف انگلیسی  A,B,C,D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ۱ تا ۹۹ دیده نمی شود؟

حرف D برای اولین بار در عدد ۱۰۰ بکار می رود (Hundred)

حروف A,B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ۱ تا ۹۹۹ دیده نمی شود.

حرف A برای اولین بار در املای عدد ۱۰۰۰ دیده می شود (Thousand)

حروف B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ۱ تا ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ دیده نمی شود.

حرف B برای اولین بار در املای عدد بیلیون بکار می رود. (billion)

و حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی رود.