وقتی به در بهشت رسیدیم !

ایردراپ 2000 دلاری و IDO بازی متایوفو (فرصت شرکت تا 9 اردیبهشت 1401) 👌

تصاویری طنز از اثرات استفاده اینترنت !