گزارش تصویری از شوره زار شدن ۶۰درصد از دریاچه ارومیه

دریافت بیتکوین رایگان هر نیم ساعت یکبار با سایت تائید شده ساتوشی هیرو