گلچین مداحی های سینه زنی ترکی از مداحان مختلف در محرم ۸۷

دریافت بیتکوین رایگان هر نیم ساعت یکبار با سایت تائید شده ساتوشی هیرو

کلیه نوحه ها با زبان بسیار دلنشین ترکی خوانده شده است )

امین مقدم

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک مستقیم
دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک غیر مستقیم

***

سینه زنی – ۱
سینه زنی – ۲
سینه زنی – ۳
سینه زنی – ۴
سینه زنی – ۵
سینه زنی – ۶
سینه زنی – ۷
سینه زنی – ۸

باقر منصوری

 

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک مستقیم

***


سینه زنی – ۱
سینه زنی – ۲
سینه زنی – ۳
سینه زنی – ۴

داوود علیزاده

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک مستقیم
دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک غیر مستقیم

***
سینه زنی – ۱
سینه زنی – ۲
سینه زنی – ۳
سینه زنی – ۴
سینه زنی – ۵
سینه زنی – ۶
سینه زنی – ۷
سینه زنی – ۸
سینه زنی – ۹

غلامرضا زنجانی

سینه زنی – ۱

ایمان نژاد

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک مستقیم

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک غیر مستقیم

***

سینه زنی – ۱
سینه زنی – ۲
سینه زنی – ۳
سینه زنی – ۴
سینه زنی – ۵
سینه زنی – ۶
سینه زنی – ۷
سینه زنی – ۸
سینه زنی -۹
سینه زنی – ۱۰
سینه زنی – ۱۱
سینه زنی – ۱۲
سینه زنی – ۱۳
سینه زنی – ۱۴
سینه زنی – ۱۵
سینه زنی – ۱۶
سینه زنی – ۱۷