گلچین مداحی های سینه زنی ترکی از مداحان مختلف در محرم ۸۷

کلیه نوحه ها با زبان بسیار دلنشین ترکی خوانده شده است )

امین مقدم

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک مستقیم
دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک غیر مستقیم

***

سینه زنی – ۱
سینه زنی – ۲
سینه زنی – ۳
سینه زنی – ۴
سینه زنی – ۵
سینه زنی – ۶
سینه زنی – ۷
سینه زنی – ۸

باقر منصوری

 

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک مستقیم

***


سینه زنی – ۱
سینه زنی – ۲
سینه زنی – ۳
سینه زنی – ۴

داوود علیزاده

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک مستقیم
دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک غیر مستقیم

***
سینه زنی – ۱
سینه زنی – ۲
سینه زنی – ۳
سینه زنی – ۴
سینه زنی – ۵
سینه زنی – ۶
سینه زنی – ۷
سینه زنی – ۸
سینه زنی – ۹

غلامرضا زنجانی

سینه زنی – ۱

ایمان نژاد

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک مستقیم

دانلود مداحی های سینه زنی در یک فایل زیپ با لینک غیر مستقیم

***

سینه زنی – ۱
سینه زنی – ۲
سینه زنی – ۳
سینه زنی – ۴
سینه زنی – ۵
سینه زنی – ۶
سینه زنی – ۷
سینه زنی – ۸
سینه زنی -۹
سینه زنی – ۱۰
سینه زنی – ۱۱
سینه زنی – ۱۲
سینه زنی – ۱۳
سینه زنی – ۱۴
سینه زنی – ۱۵
سینه زنی – ۱۶
سینه زنی – ۱۷