رقابت سازنده

در یک کارخانه فولادسازی، سرپرست شیفت تعداد مهره های تولیدی یک گروه را در طی هر شیفت ثبت می کرد و مدتها بود که تعداد…

پد ضد درد قاعدگی بانوان

پد ضد درد قاعدگی بانوان اگر درد دوران قاعدگی شما را آزار میدهد اگر در دوران قاعدگی(پریود) خود به دلیل درد نمی توانید در اجتماع باشید اگر شما…