دیدار پرهیجان تراکتور۳-داماش۱

دیدار پرهیجان تراکتور۳-داماش۱

من بو خاطیره نی بیر یرده اوخودوم خوشدی سیزده اوخویون قشه دی تراختور آذربایجانمان،داماش گیلانشان داماش گیلانی که در دور رفت مردمانش به خیال خودشان…