اس ام اس به زبان ترکی

دئمیشدیم؛ گئدرسن من اوللم سن سیز سن گئتدون من اولمدیم!! باغیشلا منی… گفته بودم… اگه بری من میمیرم بی تو تو رفتی…. من نمردم!!! ببخش…