فال امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۸۹

فال امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۸۹

متولدین فروردین: به شما توصیه می‌کنیم حتی اگر قدرت جنگیدن ندارید وارد مبارزه و رقابت شوید. اگر چند نفس عمیق بکشید استرس‌هایتان زایل می‌شود، اما…