نوکیا چگونه نوکیا شد؟

نوکیا چگونه نوکیا شد؟

واژه نوکیا از رود جاری در مرکز شهر نشات می گیرد. نام خود رود از کلمه قدیمی فنلاندی به معنی جانور خزدار تیره رنگ که…