عکس المیرا خامچی

عکس المیرا خامچی

عکس درخواستی از المیرا خاماچی در مراسم افتتاح ساختمان جدید شهرداری تبریز عضو شورای شهر تبریز  عکس وسطی مربوط به المیرا خاماچی عکس جدید اسکن…